Online producten zoeken door online winkels in Nederland.

 

Wettelijke Vermeldingen

Gelieve geen rekening met de gegevens vermeld in deze website als meer dan stof tot nadenken op elk moment. De informatie, links, aanbevelingen, en de gevolgen in deze site zijn opmerkingen en meningen op zijn best.
Deze informatie is niet bedoeld voor gebruik zonder professioneel advies.
Verder is de informatie in dit document bedoeld om algemene richtlijnen over zaken van gemeenschappelijk belang kunnen veroorloven.
Bepaalde links op deze site leiden naar bronnen op servers die worden onderhouden door derde partijen waarover deze website geen controle heeft. Als zodanig is deze website geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, inhoud of enig ander aspect van de informatie op deze servers.
Om de bezoeker: deze website niet en kan niet instaan ​​voor de informatie, documentatie of software (met inbegrip van alle fixes en updates) beschikbaar op deze site of de prestaties of resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, documentatie, of software. Deze informatie, documentatie en software wordt geleverd "as is". In de mate dat u gebruikt of de uitvoering van deze informatie, documentatie of software in uw eigen omgeving, doet u dit op eigen risico. In geen geval zal deze site aansprakelijk jegens u of anderen voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik of uw onvermogen om deze informatie, documentatie of software, met inbegrip van gederfde winst, gemiste besparingen, of andere incidentele schade of gevolgschade te gebruiken, zelfs als dit site is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of voor enige claim door een andere partij.
Ook voor geleverde diensten, zijn ze allemaal voorzien van een best efforts-basis en zijn geen garanties van de prestaties worden gesteld of geïmpliceerd voor verleende diensten. Het is de aard van het web te zijn dynamisch, en diensten zijn gebaseerd op oprechte pogingen om diensten te leveren in deze onzekere en voortdurend veranderende omgeving. In geen geval zal deze site aansprakelijk jegens u of anderen voor schade van welke oorzaak dan ook ontstaan ​​uit verleende diensten, documentatie, of software, met inbegrip van gederfde winst, gemiste besparingen, of andere incidentele schade of gevolgschade, zelfs als deze site op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade, of voor enige claim door een andere partij.
Alle auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en logo's zijn de respectieve eigendom van hun houders en lokale wetten van toepassing op elk van de regionale website en faciliteiten .. Sommige informatie op deze site verwijst naar andere sites of auteurs, maar de meeste is origineel intellectueel werk geproduceerd door deze site, voortvloeiend uit de ervaring en worden ondersteund door het onderzoek van verschillende bevestiging van sites die reeds bestaan ​​op het web.
Tenzij anders is toegestaan ​​door de wet of aangegeven elders, mag geen enkel deel van de normaal weergegeven tekst of afbeeldingen, inclusief trefwoorden en HTML-commando's niet normaal weergegeven, op deze site worden gereproduceerd of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, onder meer door fotokopie, fax, opname, opnieuw versleutelen, scannen, of nog uninvented middelen, of met behulp van enige informatie opslaan en terugvinden systeem, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de nodige referenties naar deze site als gedefinieerd door de auteur.
De aanvaarding van deze juridische verklaring
Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van deze juridische verklaring.
Deze website behoudt zich het recht voor om deze juridische verklaring op elk moment wijzigen door het plaatsen van een herziene juridische verklaring op deze website.

 

 

 

 

Home - Privacy Beleid - Wetelijke Vermeldingen - Contact